رباعی شماره‌ی ۲۳


آنکس که به کرده‌های خود مغرور است
وز چرخ زمانه سرخوش و مسرور است

گر نیک نظر کند به عالم، بیند
کمتر به جهان ز حبّه‌ی انگور است


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید