رباعی شماره‌ی ۴۱


«از کوزه همان برون تراود که در اوست»‌
گر کوزه تهی بود توقع نه بر اوست

آن کلّه‌ی مدعی که پر گشته ز هیچ
دردا که در این زمانه صاحب نظر اوست


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید