رباعی شماره‌ی ۱۹۲


با کافر و‌ مومن همنشین گردیدم
در چنته هر آنچه بود همانجا دیدم‎

با دیدنشان عطای فردوس برین
بنهاده و بر لقای آن بخشیدم


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید