رباعی شماره‌ی ۱۰۸


گفتم که در این جهان همه حیرانند
در فهم رموز آن همه نادانند‎

پاسخ که چرا تو خود کنی مستثنی
زان مدعیان که خویش را حق ‌دانند


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید