رباعی شماره‌ی ۸۵


گیرم که کسی شهره به عالم باشد
وز او همه جا سخن دمادم باشد

از شهرت کس ضمانتی نیست که او
دارای کمی شعور آدم باشد


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید