رباعی شماره‌ی ۸۸


دلبر به زمانه صد هزاران باشد
بسیار، چو قطره‌های باران باشد

آه از دل آنکه هم غلط یار گزید
هم مانده به اصرار که یار آن باشد


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید