رباعی شماره‌ی ۱۵


آن یار که ظالمانه از من بگریخت
از خانه برفت و با رقیبم آمیخت

باز آمد و در کنار هم خوابیدیم
باد آمد و خاک ما دو را بر هم ریخت

(با صدای م. صادقی)

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید