رباعی شماره‌ی ۱۶۲


هر جا که به دینی شده یک خلق اسیر
جز این سه گزینه نبودش هیچ گزیر‎

گویند که حق انتخاب است تو را
خواهی بپذیر یا که برو یا که بمیر


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید