رباعی شماره‌ی ۲


ای چرخ زمان، چنین شتابان به کجا
ای عمر گران، چنین گریزان به کجا

ای حسرت روزگار، پایانت کو
ای درد نهان، چنین نمایان به کجا

(با صدای م. صادقی)

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید