رباعی شماره‌ی ۷۵


شمعیم که هر دمی به جانش سوزد
بیچاره کسی کز آن نمی‌آموزد

سوزیم و زمانه منتظر تا پس ما
شمع دگری بجای ما افروزد

(با صدای م. صادقی)

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید