رباعی شماره‌ی ۶۷


نادان همه جا فقر و فلاکت آرد
بیچارگی‌اش از سر و رو می‌بارد

درمانده ز کم‌عقلی و اهمال و فساد
اصلاح جهان همیشه در سر دارد


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید