رباعی شماره‌ی ۲۱۰


ما خرقه‌ی پاره چون قبا می‌پوشیم
با نعمت کم به روز و شب می‌کوشیم‎

در میکده گر به ما دهند آب ز جو
آنرا به قدح چو باده‌ای می‌نوشیم


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید