رباعی شماره‌ی ۲۷۵


گر شام و سحر دعا و لعنت بکنی
با عزم و اراده کار و همت بکنی‎

هرگز نکند دوای درد تو مگر
معلول نهاده،‌ رفع علت بکنی


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید