رباعی شماره‌ی ۲۲۱


جانست فروغ جاودانی به جهان
از جان نبود عزیزتر ای جانان‎

از صاحب جان، عزیز جان! جان مستان
تا جان بودت، شود تو را آفت جان


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید