رباعی شماره‌ی ۱۱۱


اینجا پی لغزشی هوارت بزنند
از بازی زندگی کنارت بزنند‎

صد بار اگر کرم کنی بر همه خلق
یک بار گنه کنی به دارت بزنند

(با صدای م. صادقی)

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید