رباعی شماره‌ی ۷۱


یک جرعه بداد و از غم آزادم کرد
با جرعه‌ی دیگری مرا شادم کرد

مستی چو ز حد گذشت و شد حال خراب
با لعل لبش دوباره آبادم کرد

(با صدای م. صادقی)

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید