رباعی شماره‌ی ۱۳۰


تقدیر جز افکندن تاسی نبود
کورست، ولی از آن هراسی نبود‎

ترسان بود آنکه جامه از زر دارد
ما را به از این قبا لباسی نبود


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید