رباعی شماره‌ی ۲۲۰


برگیر کتاب و شعری از سیصد خوان
یک صفحه بجوی و هر چه را آمد خوان‎

گر قسمت تو بیامد این شعر ز نو
از خویش هر آنچه خاطرت آرد خوان


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید