رباعی شماره‌ی ۲۲۴


ما را نبود مقام و قدرت چو شهان
یا ثروت و مال و گنج پیدا و نهان‎

داریم به زندگی فقط چند رفیق
دارایی ما ولی بیرزد به جهان


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید