رباعی شماره‌ی ۷۸


افسرده‌ اگر دلیست، راغب باشد
شیرین شنود اگرچه کاذب باشد

آن را ز حقیقتی که تلخست و سیاه
آگاه مکن، مگر که واجب باشد


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید