رباعی شماره‌ی ۲۴۱


خواهی که رها ز هر اطاعت گردی
آزاد ز سلطه‌ی جماعت گردی‎

هم صبر تو را بباید از تهمت خلق
هم اهل ریاضت و قناعت گردی


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید