رباعی شماره‌ی ۸۲


در هر دو جهان فرشته‌ای گر باشد
بی‌شک و گمان فقط که مادر باشد

غافل نشود ز حال فرزند دمی
حتی اگر آن دم، دم آخر باشد


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید