رباعی شماره‌ی ۱۴۲


در بستر مرگ من کنارم باشید
با جام و پیاله در جوارم باشید‎

از بهر نشاط خاطرم رقص کنید
بی‌ آنکه به ناله بیقرارم باشید


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید