رباعی شماره‌ی ۲۵۰


ای نی که چنین سوز پر آهی داری
دانم که تو هم داغ نگاهی داری‎

آن نغمه که با بغض گلو همراهست
گوید که تو هم دیده به راهی داری


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید