رباعی شماره‌ی ۱۴۰


از خاک تنم کوزه‌ای از گل سازید
در داخل آن شراب ناب اندازید‎

زان کوزه به کام عاشقان جرعه دهید
کاینسان من مرده شادمان می‌سازید


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید