رباعی شماره‌ی ۱۳


ترک و عجم و بلوچ و افغان و عرب
بر حکمت مردمان نباشند سبب

قومی که به راه علم و کوشش باشد
گردد به جهان سرآمد فضل و ادب


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید