رباعی شماره‌ی ۱۷۸


چندیست که محو چرخ گردون شده‌ام
از رمز و رموز آن دگرگون شده‌ام‎

دانم که به سازوکارش افسون شده‌ام
گویند ولی مرا که مجنون شده‌ام

(با صدای م. صادقی)

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید