رباعی شماره‌ی ۱۵۷


موسی و محمد و مسیح پیغمبر
مبعوث نموده‌ای پی صلح بشر‎

بفرست پیمبری دگر تا نزنند
قوم سه رسول بر سر یکدیگر


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید