رباعی شماره‌ی ۶۸


«کافر همه را به کیش خود پندارد»
مومن همه را به دین خود آزارد

می نوش و بگو سرش سلامت بادا
آن کس که تو را به حال خود بگذارد


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید