رباعی شماره‌ی ۲۸۳


روزی به میان جمع بودم سرمست
آمد پشه‌ای کنار دستم بنشست‎

بر جمله‌ی حاضران چنین کرد دعا
باشید همیشه در خوشی جام به دست


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید