رباعی شماره‌ی ۹


ای زاهد و شیخ و مفتی و اهل کتاب
ما را چه کنی ملامت از شرب شراب

از مستی ما گشت خرابات آباد
از فضل تو آبادیمان گشت خراب


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید