رباعی شماره‌ی ۱۱۸


سخت است رهی که پر خم و پیچ بود
با خار و خسش یکسره پاپیچ بود‎

دشوارتر آنکه عاقبت دریابی
آغاز و مسیر و مقصدش هیچ بود


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید