رباعی شماره‌ی ۹۴


گر در پس ما فغان و آهی باشد
غلتیدن اشک بی‌گناهی باشد

فردوس برین و باغ مینو و بهشت
تردید مکن، امید واهی باشد


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید