رباعی شماره‌ی ۲۳۱


آن خاک تر و نم‌نم بارانم کو
آن دار و درخت و سبزه‌زارانم کو‎

آن کودکی و شور و نشاطم به کجاست
آن قهقهه و مستی یارانم کو


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید