رباعی شماره‌ی ۲۶


آواز دهل شنیدن از دور، خوش است
هر آنچه به پا کند شر و شور، خوش است

رقصی به میان و دست در زلف نگار
با یک قدح از شراب انگور خوش است


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید