رباعی شماره‌ی ۲۳۴


یک روز کُله ز کلّه برداشته‌ای
یک روز کُله به کلّه بگذاشته‌ای‎

عمریست به نام دین و ایمان و‌ کتاب
مال فقرا به کیسه انباشته‌ای


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید