رباعی شماره‌ی ۱۰۴


هرکس به طریقه‌ای به ما ضربه زند
تا بر دل و جان ما خراشی فکند‎

ما را نبود ز تیزی شیشه هراس
گر شیشه خورد به آهنی، خود شکند


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید