رباعی شماره‌ی ۵۳


دیگر ز عتاب ظالمان باکی نیست
ترسی ز تن فتاده بر خاکی نیست

صد مار گرسنه پیش رویند، ولی
اندر دل کاوه بیم ضحاکی نیست


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید