رباعی شماره‌ی ۵۵


این عمر گران ببین چه ارزان بگذشت
بیهوده و با رنج فراوان بگذشت

هر لحظه‌ی آن به پهنه‌ی بود و نبود
دشوار بیامد و چه آسان بگذشت

(با صدای م. صادقی)

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید