رباعی شماره‌ی ۶۱


ما دست به دست یکدگر خواهیم داد
یاری به کرامت بشر خواهیم داد

از غصه و ماتم و عزا گشته رها
در گوش فلک ترانه سر خواهیم داد


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید