رباعی شماره‌ی ۱۵۴


گفتند: تو را چه سود باشد ز قمار
رفتست خسارتت فراتر ز شمار‎

گفتم چه کنم که این دل غافل من
عاشق شده بر بازی و جانست خمار


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید