رباعی شماره‌ی ۴۹


این شام سیه که این چنین ظلمانیست
آمد چو اجل، کسی جز او با ما نیست

در مدفن ما پیاله‌ای خاک کنید
با باده دگر غمی از او ما را نیست


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید