رباعی شماره‌ی ۹۷


هر روز به علم قامتم خمتر شد
هر ثانیه سوی دیده‌ام کمتر شد‎

گفتم به یقین که بشکنم پایه‌ی شک
هر دم که گذشت پایه محکمتر شد

(با صدای م. صادقی)

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید