رباعی شماره‌ی ۶۶


روز آمد و دلتنگی شب رفت ز یاد
خورشید برآمد و سلامی سر داد

بگشود قبا به مهر و آواز بداد
جانم به فدای ساقی و ساغر باد


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید