رباعی شماره‌ی ۲۶۵


ای هر دو جهان ما، کجایی ساقی
رفتی ز میان ما، کجایی ساقی‎

بی باده‌ی تو دوباره هشیار شدیم
ای مستی جان ما، کجایی ساقی


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید