رباعی شماره‌ی ۳۵


گر قلب تو جای دلبری دیرین است
گر کام تو در کنار او شیرین است

گر در کف تو بود یکی جام شراب
خوش باش و بدان که زندگانی این است

(با صدای م. صادقی)

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید