رباعی شماره‌ی ۱۸۳


چندی به طریق مومنان بنده بدم
زان پس پی معرفت به مکتب بشدم‎

ننمود رهی، جز آنکه آگاه شدم
آن به که دگر روم پی راه خودم


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید