رباعی شماره‌ی ۵۷


ما را نبود هراسی از زندانت
یا از خدم مسلّح و نادانت

داریم ولی هراس از بهر وطن
کآخر نشود خرابه در دستانت


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید