رباعی شماره‌ی ۳۰


گو قبله‌ی ما به سوی تاکستان است
گو وقت نماز ما به تابستان است

گو پیش‌نماز ماست ساقی، و اذان
«برخیز و بیا پیاله را بستان» است


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید