رباعی شماره‌ی ۱۵۹


در زندگی از سه عین آسان مگذر
یک، علم که باشدت به سر همچو گهر‎

دو، عشق که باشدت فروزنده‌ی دل
سه، عیش که باشدت دوا بر دل و سر


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید